Få inspiration

Klik ind og se eksempler på byggeri, hvor der er brugt eksterne facadeisoleringssystemer


Generalforsamling 2021


Denne generalforsamling er for en toårig periode – 2020 og 2021

Som tidligere varslet afholdes den ordinære generalforsamling Torsdag den 29. april 2021
Generalforsamlingen kan vi, pga Corona situationen, ikke afholde fysisk.

Vi behøver til denne skriftlige / elektroniske afholdelse en accept fra vores medlemmer.

Læs mere her

Bliv medlem


Firmaer, der er etableret i Danmark, og som er producenter eller leverandører/forhandlere af komplette systemer til udvendig facadeisolering med puds kan søge om medlemskab af brancheforeningen.

Virksomheder, underleverandører, rådgivere og personer eller institutioner, hvis virksomhed skønnes at være af betydning for branchen kan søge om optagelse som associeret medlem.

Læs mere om medlemskab

Om ETICS-DK


Brancheforeningen for Eksterne Facade Isolerings Systemer er oprettet ved en stiftende generalforsamling den 13. november 2015.

Det er foreningens formål, at fremme medlemmernes fælles interesser.

Læs mere om foreningen