Få inspiration

Klik ind og se eksempler på byggeri, hvor der er brugt eksterne facadeisoleringssystemer


Aktiviteter


Kommende møder:

Bestyrelsesmøde torsdag den 16. november 2023 kl. 10-14.
Teknisk udvalgsmøde torsdag den 7. december 2023 kl. 10-14.

Ny formand

ETICS-DK har fået ny formand, efter Peter Nygaard blev valgt hertil på et bestyrelsesmøde.
Læs mere her

Kursus

Nyt kursus i isolering med facadepuds skal løfte kompetencerne hos bygningshåndværkere.
Læs mere her

 

Læs om flere aktiviteter her

Bliv medlem


Firmaer, der er etableret i Danmark, og som er producenter eller leverandører/forhandlere af komplette systemer til udvendig facadeisolering med puds kan søge om medlemskab af brancheforeningen.

Virksomheder, underleverandører, rådgivere og personer eller institutioner, hvis virksomhed skønnes at være af betydning for branchen kan søge om optagelse som associeret medlem.

Læs mere om medlemskab

Om ETICS-DK


Brancheforeningen for Eksterne Facade Isolerings Systemer er oprettet ved en stiftende generalforsamling den 13. november 2015.

Det er foreningens formål, at fremme medlemmernes fælles interesser.

Læs mere om foreningen

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.