Kursusdatoer for facadepudskursus i udvendig isolering

23.-24. januar 2024, Learnmark Horsens
29.-30. januar 2024, Herningsholm
6.-7. februar 2024, EUC Syd Aabenraa
13.-14. februar 2024, EUC Nord Hjørring
9.-10. april 2024, EUC Sjælland Næstved

 

Nyt kursus i isolering med facadepuds skal løfte kompetencerne hos bygningshåndværkere

I starten af januar inviterer brancheforeningen ETICS-DK og HåndværkerAkademiet til det første af en række facadepudskurser på udvendig isolering. Kurset skal sikre, at bygningshåndværkere bliver opdaterede med de nyeste teknologier og øge deres kompetencer, så arbejdet med facadepuds lever op til gældende kvalitetskrav.

ETICS-DK (Brancheforeningen for Eksterne Facade og Isoleringssystemer) og HåndværkerAkademiet byder d. 11. januar 2023 de første bygningshåndværkere velkommen til deres facadepudskursus.

Kurset, som strækker sig over to dage, afholdes første gang ved EUC Syd i Aabenraa. Næstformand i ETICS-DK, Peter Nygaard, glæder sig over etableringen af kurset, som han mener vil give bygningshåndværkerne ny viden om arbejdet med facadepuds og isolering.

— Som brancheforening oplever vi øgede krav til bæredygtighed og energioptimering, og det har givet et naturligt større fokus på arbejdet med udvendig isolering med facadepuds, siger Peter Nygaard og uddyber:

— Forudsætningerne for et godt resultat kræver, at systemerne er tilpasset den nationale byggelovgivning og integreres som en naturlig del af den danske håndværkertradition. Derfor har vi taget initiativ til kurset, som har til formål at opdatere bygningshåndværkernes kompetencer og dermed øge kvaliteten i deres daglige arbejde.

 

Teori og praktik

I 2023 er der indtil videre planlagt fire kurser på forskellige uddannelsesinstitutioner rundt om i landet.

Her rejser faglærer Finn Pedersen fra EUC Nord med hver gang og forestår den praktiske del af kurset i samarbejde med en faglærer fra det pågældende uddannelsessted.

— Som det er med alle produkter, er det nødvendigt med den nyeste viden for at kunne arbejde med dem korrekt. Facadepuds har mere end 30 år på bagen, men i Danmark har vi endnu ikke de samme erfaringer som med eksempelvis mursten, der er har været afprøvet i 1.000 år, siger Finn Pedersen, der også er landstræner for murerne i Skills Danmark.

På kurset er ETICS-DK repræsenteret ved direktør Allan Nielsen, der varetager den teoretiske del af kurset. Her vises principper for systemopbygning, gennemgang af materialer og deres korrekte anvendelse samt fokus på kendte fejl og mangler.

Under den teoretiske del skal deltagerne blandt andet montere facadeplader, påføre armeret facadepuds og arbejde med slutpuds.

— De gode resultater med isolering og facadepuds kan kun opnås, hvis man er opmærksom på detaljerne. Derfor har vi opbygget kurset med en praktisk del, hvor vi fysisk arbejder med de nyeste teknologier og systemer, der er tilpasset bygningslovgivningen. Og med den teoretiske del går vi helt i dybden med den nødvendige viden, siger Finn Pedersen.

 

Kun begyndelsen

Hos ETICS-DK er ambitionen, at facadepudskurset i udvendig isolering bliver en fast integreret del ude hos de danske erhvervsuddannelser.

— I første omgang skal vi have afviklet de nuværende kruser og evalueret på dem, men vi har et klart ønske om, at dette ikke skal være en engangsforestilling. Vores formål som brancheforening er, at brugen af testede og godkendte løsninger til nybyg og renovering anvendes korrekt og med høj kvalitet – det skal kurset blandt andet være med til at understøtte, siger Peter Nygaard.

 

Om kurset

Deltagelse koster for 128,00 kr./dag (AMU-berettigede), og man kan modtage VEU-godtgørelse efter gældende regler. Der er begrænset deltagerantal på mellem 12 og 20 deltagere, og det foregår efter først til mølle-princippet.

Find kursusbrochuren her.
Find kursusplakaten her.

Om ETICS-DK
ETICS-DK er Brancheforeningen for Eksterne Facade Isolerings Systemer og består af ledende leverandører af pudssystemer i Danmark. Foreningen formål er at fremme medlemmernes fælles interesse i deres egenskab af producenter og leverandører af komplette systemer til udvendig facadeisolering med puds.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.