Bliv medlem

Er du interesseret i indmeldelse i Brancheforeningen ETICS-DK?

Som medlemmer i brancheforeningen kan optages firmaer, der er etableret i Danmark, og som er producenter eller leverandører/forhandlere af komplette systemer til udvendig facadeisolering med puds.
Nærmere informationer kan du finde i vore vedtægter

Det er en betingelse for at blive optaget som ordinært medlem af Brancheforeningen, at man indbetaler et indmeldelsesgebyr til foreningen på 50.000 kroner.

Som associerede medlemmer af Brancheforeningen kan bestyrelsen godkende optagelse af virksomheder, underleverandører, rådgivere og personer eller institutioner, hvis virksomhed skønnes at være af betydning for branchen. Associerede medlemmer af foreningen indbetaler et indmeldelsesgebyr på 25.000 kroner.

Henvendelse om optagelse sker til brancheforeningens direktør eller til sekretariatet. Optagelse skal godkendes af bestyrelsen.

For yderligere informationer kontakt direktør Allan Nielsen. allanx@outlook.dk eller tlf. 23 31 78 31

Download indmeldelsesblanket
Til ordinært medlemskab
Til associeret medlemskab

Send den udfyldte indmeldelsesblanket til info@etics.dk

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.