Projektering og udførelse

Det er foreningens mål, at virke for brugen af gennemprøvede, testede og godkendte ETICS løsninger, og arbejde for at branchens systemtankegang overholdes og udbredes.

Som et led i de bestræbelser vil vi i Brancheforeningen ETICS-DK arbejder på, at vi her får samlet relevante informationer til bygherrer og rådgivere.

Vi er startet med en serie detailtegninger som dækker et bredt udvalg af typiske detaljer og knudepunkter i udvendige facadeisoleringer med puds.

Hensigten med at publicere disse detailtegninger er, at Brancheforeningen dermed kan fremme de projekterende og medlemmernes fælles interesse i at optimere detaljerne og kvaliteten i projekterne.

Tegningerne er udvalgt og teknisk gennembearbejdet af vore medlemmer – syv systemudbydere her i Danmark, og deres internationale tekniske afdelinger.

Detaljerne dækker anvendelse i både nybyggeri og renovering.

Ansvarsfraskrivelse
Tegningerne stilles til rådighed som de er og forefindes. CAD-tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for skalafaste produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for skala eller som byggetegninger.

Brancheforeningen ETICS-DK yder ingen garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert formål.

Enhver anvendelse sker på dit eget ansvar og risiko. Vi udfører fra tid til anden relevante opdateringer og/eller ændringer af tegningerne på hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde dig opdateret med sådanne ændringer og ethvert brug af udgåede eller ældre versioner af tegninger sker alene på dit eget ansvar.

Du kan gratis downloade tegningerne til brug for dine projekter, men du må ikke reproducere, distribuere eller videresælge disse.


Download sættet som


Projekttegninger

Etics-tegninger
 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.