Aktiviteter 2022

Kommende møder
Næste møde i Teknisk udvalg er den 28.03.22 kl. 10.
Næste bestyrelsesmøde er den 30.03.22 kl. 10.

Generalforsamling 2022
Den 26.04.22, i Industriens Hus. H.C. Andersens Boulevard 18. kl. 10.

DI-aftale
Vi har i 2021 lavet en ny administrationsaftale med Dansk Industri, hvor vi fastholder tilhørsforhold og håndtering af vores økonomiske forhold, men ikke længere har sekretariatsfunktion og hjemmeside.

Dybelprojekt
Et Projektarbejde med beregning af dybelantal i mineraluldsplader/batts efter DK-model. Projektforløb er sat frem til feb. 2022.
Næste møde er i Jan. 2022.

Teknisk godkendelse til anvendelsen (TGA)
Retningslinjerne for at opnå en TGA ligger i en færdig version 7.
Vi er nået en milepæl i år med branchens første TGA udstedt af Eta Danmark A/S og der er flere er på vej.

Kursussamarbejde med EUC Nord
Vi har haft flere møde med EUC Nord med ønsker om at afvikle 4-5 kurser fra ultimo 22- primo 23 på AMU-fagskoler i følgende byer: Horsens, Odense, Roskilde, Hjørring og Aabenraa.
Der forventes min. 12 og max. 20 deltagere som forudsætning, for et kursus.
Finn Pedersen, EUC Nord vil stå for den praktiske del.
Allan Nielsen, Etics-DK for den teoretiske del.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der med opstart i dec. 21 vil lave et fælles PP-undervisningsmateriale til godkendelse af Teknisk udvalg og bestyrelse.

Revidering af tegninger
Det fælles tegningsmateriale er gennemgået/revideret og der er tilføjet nye Tegninger.
Projektet blev afsluttet i december 2021 og hjemmesiden opdateres i januar 2022.

 

 

 

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.