Aktiviteter 2021

På Generalforsamlingen den 29. april blev valgt nye bestyrelsesmedlemmer, og efter konstituering den 8. juni er sammensætningen i Etics-DK´s bestyrelse nu følgende:

Formand Claus Bernd Høgdal
Salgs- og Marketingsdirektør, Alfix A/S
Næstformand Peter Nygaard
Country manager, Sto Danmark
Bestyrelsesmedlem René Holde
Direktør, Profile A/S
Suppleant Lars Nygaard
Xella Danmark A/S.
Bestyrelsessekretær Allan Nielsen
Direktør, AllanXConsulting
Bestyrelseskonsulent Gert L. Christensen
Chefkonsulent, GLCconsult

 

Møder
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 01.12.21 kl. 10 – Huset – Middelfart
Næste møde i Teknisk udvalg afholdes den 25.11.21 kl. 10 – Huset – Middelfart.


Teknisk Udvalg
Teknisk Udvalg afholdt møde den 16. juni hvor Allan Nielsen bød velkommen og gav en kort præsentation om overtagelsen af posten som direktør fra 01.05.21, og information om at Gert L. Christensen fortsætter som Chefkonsulent i en overgangsperiode frem til næste generalforsamling.

Tegninger
En arbejdsgruppe er i proces med revidering af i alt 19 branche detailtegninger og de forventes færdige fra Arkitekten efter uge 42.

Dybler
En arbejdsgruppe er i gang med et dybelprojekt og har holdt Teamsmøde med tysk professor om den danske beregningsmodel og vi har netop modtaget et svar, som nu skal granskes i gruppen. Projektet er planlagt til at køre frem til Jan- feb. 2022.
Vi har tilsagn om teknisk support fra Isover, Paroc og Rockwool.

Teknisk Godkendelse til Anvendelse (TGA)
TGA grundlaget er færdigbehandlet med ETA Danmark og Version 7 vil blive udsendt til alle når den er renskrevet.
TGA grundlaget for den danske beregningsmodel for dybler er udeladt i denne udgave og tilføjes efter validering i TGA
I alt ligger nu 6 ansøgninger inde hos ETA Danmark.

Uddannelse
Håndværker Akademiet EUC Nord og ETICS-DK samarbejder om et fælles oplæg til kursus.
– I alt 4 fagskoler blev nævnt som favoritsteder: Horsens, Odense, Roskilde og Hjørring.
– Oplæg til afholdelsestidspunkt er i uge 3-6 2022. Alternativt først fra uge 10 efter Byggerimessen i Fredericia.
Vi har nedsat en Arbejdsgruppe der i efteråret gennemfører opgaven. Gruppen består af Torben, (Skalflex).
John, (Baumit). Johan, (Xella). Bo, (Lip). Mikael (Alfix)

Branchesamarbejde
Svensk brancheforening.
Den svenske brancheforening hedder : Mur och Putsföretagen.
De har 70 entreprenørmedlemmer, 15 Leverandører/ forhandlere og 5 associerede medlemmer.
I facadesystem gruppen er der kun leverandører indtil nu, og de arbejder i øjeblikket på at gennemgå mulige branche regler.
De er meget interesserede i at høre, hvordan vi gør, og hvor langt vi er nået i Danmark.