Aktiviteter 2021

På Generalforsamlingen den 29. april blev valgt nye bestyrelsesmedlemmer, og efter konstituering den 8. juni er sammensætningen i Etics-DK´s bestyrelse nu følgende:

Formand Claus Bernd Høgdal
Salgs- og Marketingsdirektør, Alfix A/S
Næstformand Peter Nygaard
Country manager, Sto Danmark
Bestyrelsesmedlem René Holde
Direktør, Profile A/S
Suppleant Lars Nygaard
Xella Danmark A/S.
Bestyrelsessekretær Allan Nielsen
Direktør, AllanXConsulting
Bestyrelseskonsulent Gert L. Christensen
Chefkonsulent, GLCconsult

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 28. september kl. 10 -13 i HUSET – Middelfart.


Teknisk Udvalg
Teknisk Udvalg afholdt møde den 16. juni hvor Allan Nielsen bød velkommen og gav en kort præsentation om overtagelsen af posten som direktør fra 01.05.21, og information om at Gert L. Christensen fortsætter som Chefkonsulent i en overgangsperiode frem til næste generalforsamling.

Tegningsmateriale
Der blev nedsat en arbejdsgruppe med Gert som tovholder til at gennemgå og opdatere Tegningsmaterialet som er tilgængeligt på hjemmesiden. Opstart inden sommerferien.
Næste møde i arbejdsgruppen fredag den 9. juli 2021 – Milling Hotel Park, Middelfart

TGA Godkendelse
Arbejdet med at fastlægge de sidste detaljer i systemtestprogrammet for en kommende Teknisk Godkendelse for Anvendelsen (TGA) blev genoptaget. Her vil vi skabe mulighed for at leverandører kan deklarere deres facadesystemers produktegenskaber, i forhold til dansk byggelovgivning og klima.
For at komme videre i processen med TGA testprogrammet, har vi aftalt at anvende normgrundlaget som det findes i dag i den gældende i EAD.
Parallelt har vi nedsat en arbejdsgruppe til at søge dispensation i TGA testprogrammet, ved at lade de danske beregningsmodeller vurdere/validere af en neutral og anerkendt international ekspertgruppe. Allan vil lede denne arbejdsgruppe.

Uddannelse
Oplæg til at genstarte kursus afholdelse gerne flere steder rundt i landet, af max 2 dages varighed, helst på murerfagskoler/tekniske skoler.
Udbygge samarbejde med Murersektionen i Danmark.

Branchesamarbejde
Vi vil undersøge samarbejdsmuligheder med den svenske brancheforening: Mur och Putsföretagen.

Næste møde i Teknisk Udvalg: Fredag den 24. september – Huset – Middelfart. Kl.10-14.