Aktiviteter 2022

Kommende møder
Næste bestyrelsesmøde er den 28.11.22 kl. 10, HUSET Middelfart
Næste møde i Teknisk udvalg er den 06.12.22 kl. 10, HUSET Middelfart

Systemgodkendelser

Udsendelse af Pressemeddelelse om systemgodkendelser, TGA i uge 36
(se vedhæftede fil om Godkendelser eller læs pressemeddelelsen her)

 

Facadepudskursus

Facadepudskursus på AMU-fagskoler, forventet opstart uge 48
(se vedhæftede udkast til kursusbeskrivelse)

 

Generalforsamling 2022

Årets ordinære generalforsamling blev afholdt den 26.04.22, i Industriens Hus, København efterfulgt af medlemsmøde.
Den nuværende bestyrelse blev genvalgt for det kommende år.
Kontingent fortsætter uændret for 2022.

På medlemsmødet var et indlæg om byggeriets fremtid v/ Elly Kjems Hove, Underdirektør i Dansk Byggeri, og Allan gav en orientering om aktiviteterne i ETICS-DK og afsluttende evaluering.

 
Facadepuds Kursus i samarbejde med EUC Nord

Den 16. maj blev holdt arbejdsgruppemøde hos Xella A/S i Vejle og igangsat projektet med ny fælles PP-undervisningsmateriale.

 

European ETICS FORUM 2022
Den 19. maj deltog vi i det 6. ETICS FORUM afholdt i Prag.
Temaet dette år var ”Renoverings bølgen”
Der var rapportering og input fra forskellige lande, fx Tyskland, Irland, Frankrig, Italien og Slovakiet.
Eventet var arrangeret af EAE (European Association for External Thermal Insulation Composite Systems) og som er en brancheforening for leverandører af Etics systemer fra de forskellige europæiske lande. Den har eksisteret siden 2008 og har ca. 40 medlemmer

Vi fik tilbud fra EAE om de gerne ville komme til Danmark og informere om deres arbejde fx på et medlemsmøde.

 

 

 

 

 

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.