Godkendelser skal fremtidssikre byggeriet

Der er et enormt fokus på klima- og miljøvenlige byggematerialer og -processer disse tider. Men godkendelser, som dem ETA Danmark udsteder, er helt afgørende for at sikre, at vi i Danmark bygger med materialer, der lever op til byggetekniske krav herunder Bygningsreglementet. Kun med disse godkendelser sikres kvaliteten i byggeriet, understreger brancheforeningen ETICS.

Der findes et hav af mærknings-, kontrol- og godkendelsesordninger for byggematerialer. Nogle mærker er lovpligtige, andre er frivillige, og nogle mærker angiver materialers styrke, mens andre afslører miljøpåvirkningen.

Ifølge Videnscenter Bolius er op mod 80 procent af alle byggevarer CE-mærket. CE-ordningen er en europæisk mærkningsordning, som primært er til for at sikre fri og lige adgang til det europæiske marked. Men CE-mærket er ikke et kvalitetsstempel, og det fortæller heller ikke om en byggevare er egnet til en bestemt anvendelse i byggeriet.

Dokumentation giver gevinst både økonomisk, miljø- og sikkerhedsmæssigt

Som konsekvens af det ufyldestgørende CE-mærke har det uvildige organ ETA Danmark etableret TGA-ordningen, der, ligesom de andre ETA-ordninger, er 100% frivillig.

– TGA er en nyere produktspecifik godkendelsesordning, som på et helt konkret niveau sikrer dokumentation for, at det specifikke produkt eller en produktfamilie har de nødvendige egenskaber. Ordningen er særligt fokuseret på nye og innovative løsninger, forklarer Thomas Bruun, adm. Direktør hos ETA Danmark.

– Uanset hvilke byggevarer, vi taler om, er det obligatorisk at overholde alle krav i Bygningsreglementet, men hvordan producenterne og leverandørerne vil dokumentere, at deres byggevarer overholder disse krav, er op til den enkelte.

Bygningsreglementet stiller en række krav til byggematerialer, der bruges i bestemte sammenhænge, bl.a. udvendige materialer som facader. I Brancheforeningen for Eksterne Facade Isolerings Systemer (ETICS-DK red.) har man i en årrække samarbejdet med ETA Danmark målrettet udvikling af en TGA, der kvalitetssikrer facadeisoleringssystemer.

– Hos ETICS-DK appellerer vi på det kraftigste til, at projekterende og arkitekter er opmærksomme på, at beskrivelser og udbudsmaterialer konstruktionsmæssigt er korrekte fra starten. Det betyder bl.a, at der bygges med TGA-godkendte ETICS-systemer, fordi ordentlig dokumentation giver gevinst både økonomisk, miljø- og sikkerhedsmæssigt, fortæller administrerende direktør hos ETICS-DK, Allan Nielsen.

Alt at vinde

Olav Nørgaard arbejder på tegnestuen Kjær & Richter. Han er oprindeligt uddannet tømrer, men har siden ’87 fungeret som bygningskonstruktør på forskellige tegnestuer i både Aarhus og Aalborg. Olav Nørgaard bruger trods sine mange års erfaring meget tid på at beskrive og dokumentere materialevalg. Han kender ikke TGA-ordningen, men ser flere fordele ved at vælge produkter hvis egenskaber og anvendelse er testet og godkendt af uvildige og i henhold til dansk byggelov.

– Vi kan selvfølgelig spare både tid og penge. Desuden bidrager ordningen til en væsentlig tryghed, siger Olav Nørgaard og fortsætter:

– Jeg vil formentlig være mere tilbøjelig til at afprøve de innovative materialer, hvis de er godkendt til anvendelse i dansk byggesammenhæng. I et sådan tilfælde kan jeg jo ikke bringe mine mange års erfaring i spil, så der vil TGA’en være særdeles kærkommen.

– Ordningens primære formål er at minimere byggeskader og fejl, siger Thomas Bruun og påpeger videre, at man netop ved innovative løsninger og produkter ofte ikke har et eksisterende grundlag for at bedømme egenskaberne, og at det derfor er væsentligt, at man har dokumentation for, at produktet er egnet til anvendelse i Danmark, og at det opfylder kravene i Bygningsreglementet.

– Danmark og den danske byggebranche har alt at vinde ved at lægge sig i front og stille krav om en ordentlig dokumentation med øje for innovative tider og den grønne omstilling. Desuden giver godkendelserne for producenternes vedkommende lettere adgang til markedet, slutter Thomas Bruun.

 

Fakta:

ETICS-DK
Brancheforeningen for Eksterne Facade Isolerings Systemer skal virke for fremme af medlemmernes fælles interesse i deres egenskab af producenter og leverandører af komplette systemer til udvendig facadeisolering med puds. Foreningen tæller medlemmerne Alfix, LIP Bygningsartikler, Baumit, Skalflex, STO Danmark og Xella Danmark.

ETA Danmark
ETA Danmark, der er et datterselskab af Dansk Standard, har som uvildig organisation mere end 40 års erfaring med frivillige godkendelser af byggevarer. ETA Danmark er notificeret af Bolig- og Planstyrelsen til at udstede Europæiske Tekniske Vurderinger (ETA’er) og udarbejde Europæiske Vurderingsdokumenter (EAD’er).

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.