Formål

Brancheforeningen er oprettet ved en stiftende generalforsamling den 13. november 2015.

Foreningen skal virke for fremme af medlemmernes fælles interesse i deres egenskab af producenter og leverandører af komplette systemer til udvendig facadeisolering med puds, herunder især:

  1. Markedsføre brugen af testede og godkendte ETICS løsninger på nybyg og renovering
  2. Virke for sunde og formålstjenlige forretningsprincipper inden for branchen
  3. Deltage i og repræsentere branchen i standardiseringsarbejde, godkendelsesprocesser, lovgivningsarbejde og andre relevante myndigheder
  4. Overvåge og deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for branchen
  5. Deltage i og arbejde for, at branchens systemtankegang overholdes og udbredes, både hos bygherrer, rådgivere og i det udførende led

Brancheforeningen er en frivillig og non profit organisation.

Brancheforeningen har oprettet en aftale om sekretariatsbistand i Dansk Byggeri.

Hent foreningens vedtægter

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.