Teknisk udvalg

Teknisk udvalg er nedsat af brancheforeningen ETICS-DK’s bestyrelse

Teknisk udvalg er ansvarlig for:

  • Tekniske data – Dokumentationer – Rådgivning
  • Kontakt til SBI og ETA-DK, og andre ”offentlige” myndigheder
  • Vedligeholdelse og opdatering af foreningens hjemmeside: www.etics.dk
  • Undervisning, skoler og institutioner

Udvalget er sammensat af repræsentanter fra alle de ordinære medlemmer.

  • Udvalgsformand Allan Nielsen

Det er ETICS-DK’s bestyrelse, der udpeger udvalgsformanden.

Udvalget kan i konkrete sager supplere sig med associerede medlemmer, og med interessemedlemmer.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.