Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen 2021 er for en toårig periode – 2020 og 2021

Som tidligere varslet afholdes den ordinære generalforsamling Torsdag den 29. april 2021 – klokken 09:30

Generalforsamlingen kan vi, pga Corona situationen, ikke afholde fysisk. Vi behøver til denne skriftlige / elektroniske afholdelse en accept fra vores medlemmer. Vi forventer at alle vore stemmeberettigede medlemmer accepterer denne fremgangsmåde, og hører vi ikke andet, så betragter vi afholdelsen i denne form som accepteret. Dokumentation og bilag til de enkelte punkter på dagsordenen udsendes til Brancheforeningens medlemmer via mail senest den 19. april 2021. Kommentarer til de enkelte punkter skal være Brancheforeningen i hænde senest den 26. april 2021.

Den 29. april 2021 udsendes et link til de stemmeberettigede medlemsvirksomheder, hvor der kan afgives stemmer til nedenstående punkter i Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen Dagsorden i henhold til vedtægterne:
 1. Valg af dirigent, referent og stemmeoptæller. Her foreslår Bestyrelsen at Finn Høybye vælges til at overvåge udsendelsen af materialet, til at overvåge afstemningen, og til at forestå udarbejdelsen af referat af den gennemførte elektroniske generalforsamling, og hører vi ikke andet, så betragter vi dette forslag som accepteret.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i de to forløbne år.
  1. Forelæggelse af det reviderede 2019 regnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
  2. Forelæggelse af det reviderede 2020 regnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
  1. Fremlæggelse af aktiviteter for året 2020 og det der lå bag Urafstemningen, til orientering.
  2. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for indeværende regnskabsår, til orientering.
 3. Fastsættelse af kontingent.
 4. Behandling af indkomne forslag. Bemærk – at forslag skal være foreningen i hænde senest 15. marts 2021. Og der er ikke indkommet forslag.
 5. Valg af bestyrelse i henhold til § 11. Den nuværende bestyrelse ønsker at understrege at det er yderst vigtigt at der er ”Kontinuitet og Fornyelse” i vort bestyrelsesarbejde. Det skal derfor understreges at bestyrelsen anser, at rotation naturligvis er sundt, og vi ser meget gerne forslag til nye kandidater i bestyrelsen. Interesserede – også som kandidater til suppleantposter – opfordres til at melde ind – meget gerne inden Generalforsamlingens afholdelse.Claus Bernd Høgdal Alfix A/S modtager genvalg Tage Ludvigsen STO Danmark modtager genvalg  
 6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
 7. Valg af kritisk revisor, blandt foreningens medlemmer.
 8. Eventuelt. Ikke relevant, da Generalforsamlingen afholdes elektronisk.
Hvert ordinært medlem har én stemme. Associerede medlemmer har ikke stemmeret i foreningen.
Generalforsamlingen Dagsorden i henhold til vedtægterne:
 1. Valg af dirigent, referent og stemmeoptæller. Her foreslår Bestyrelsen at Finn Høybye vælges til at overvåge udsendelsen af materialet, til at overvåge afstemningen, og til at forestå udarbejdelsen af referat af den gennemførte elektroniske generalforsamling, og hører vi ikke andet, så betragter vi dette forslag som accepteret.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i de to forløbne år.
  1. Forelæggelse af det reviderede 2019 regnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
  2. Forelæggelse af det reviderede 2020 regnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
  1. Fremlæggelse af aktiviteter for året 2020 og det der lå bag Urafstemningen, til orientering.
  2. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for indeværende regnskabsår, til orientering.
 3. Fastsættelse af kontingent.
 4. Behandling af indkomne forslag. Bemærk – at forslag skal være foreningen i hænde senest 15. marts 2021. Og der er ikke indkommet forslag.
 5. Valg af bestyrelse i henhold til § 11. Den nuværende bestyrelse ønsker at understrege at det er yderst vigtigt at der er ”Kontinuitet og Fornyelse” i vort bestyrelsesarbejde. Det skal derfor understreges at bestyrelsen anser, at rotation naturligvis er sundt, og vi ser meget gerne forslag til nye kandidater i bestyrelsen. Interesserede – også som kandidater til suppleantposter – opfordres til at melde ind – meget gerne inden Generalforsamlingens afholdelse.Claus Bernd Høgdal Alfix A/S modtager genvalg Tage Ludvigsen STO Danmark modtager genvalg  
 6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
 7. Valg af kritisk revisor, blandt foreningens medlemmer.
 8. Eventuelt. Ikke relevant, da Generalforsamlingen afholdes elektronisk.
Hvert ordinært medlem har én stemme. Associerede medlemmer har ikke stemmeret i foreningen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.